5 4
 
Ukoliko imate poslovni upit ili neko drugo pitanje,
molimo ispunite i pošaljite sljedeću formu. Hvala.
 
Ime i prezime:
Firma:
Vaš E-mail:
Upit:
 

2
Boškovići bb
78253 Laktaši
Bosna i Hercegovina
7
Tel. +387 65 774 833
6
3
PDV: 403330880009
JIB: 4403330880009
Matični broj: 11079172
1
Žiro račun:
Hypo Alpe Adria Bank: 5520150002717171